Prawo obrotu nieruchomościami

Świadczymy pomoc prawną w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Pomagamy także w uzyskiwaniu przez cudzoziemców niezbędnych zezwoleń i decyzji umożliwiających pobyt, pracę i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Przeprowadzamy czynności związane z badaniem i regulacją stanu prawnego nieruchomości. Analizujemy ryzyka, obciążenia, potencjalne graniczenie i ewentualne roszczenia.  Prowadzimy także postępowania o zniesienie współwłasności, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nabycie własności przez zasiedzenie, postępowanie wieczysto księgowe oraz wszelkie inne procedury i postępowania sądowe i administracyjne.

Kontakt

Jan Lubomirski & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. J.Bartoszewicza 3 lok 30, VII p.
02-518 Warszawa
tel. +48 22 207 29 46 Formularz kontaktowy